Digiqole ad

คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัลCEOรุ่ นที่ 6 ร่วมส่งเสริมการศึกษาน้องคนพิการ

 คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัลCEOรุ่ นที่ 6 ร่วมส่งเสริมการศึกษาน้องคนพิการ
Social sharing
Digiqole ad

คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัลCEOรุ่ นที่ 6 ร่วมส่งเสริมการศึกษาน้องคนพิการ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธาน Digital CEO#6 พร้อมผู้แทนคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่6 อาทิ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุเมธ สุรบถโสภณ นายนิติ เมฆหมอก นางสาวรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล เป็นต้น ร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมให้กับน้องๆ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมมอบเงิน ทีวีและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมี นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ เป็นผู้รับมอบฯ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้  

Facebook Comments

Related post