Digiqole ad

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม “รวมใจ ต้านภัยโควิด-19”

 คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม “รวมใจ ต้านภัยโควิด-19”
Advertisement

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม “รวมใจ ต้านภัยโควิด-19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตยและอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

Advertisement

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางรวมพร เกตุทัต นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และนางอารยา เศวตเศรนี ร่วมกับ นางอิง ภาสกรนที ผู้พิพากษาสมทบ ในนามบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนคลองเตย ซึ่งได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโควิด-19 และมอบอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถานบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในนามโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด-19” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/BTVcE

Related post