Digiqole ad

คณะผู้บริหาร“ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ”รุ่นที่3 ศึกษาดูงาน อพวช.

 คณะผู้บริหาร“ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ”รุ่นที่3 ศึกษาดูงาน อพวช.
Social sharing
Digiqole ad

ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ดร. ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ  ผู้อำนวยการกองวิชาการพฤกษศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิดิจิทัล หรือ ดีป้า และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (CDA#3) อาทิ นายกรินทร์  นนทปัทมะดุลย์  ดร.สิทธิเดช ร้อยกรอง นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ  นางพรรณา ปัญจวีณิน เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  เมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments

Related post