Digiqole ad

คณะกรรมการดำเนินการจัดกกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้น จ.แพร่

 คณะกรรมการดำเนินการจัดกกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้น จ.แพร่
Social sharing
Digiqole ad

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการฯ เดินทางลงไปยังที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฯ มอบหน้ากากอนามัย อุปกรณ์อันจำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้ทำความดีเพื่อสังคมตามโครงการ “ทำดี มีคนรู้” ได้แก่ 1. นายนพดล สุขทรัพย์ 2. นายสมบูรณ์ สุขทรัพย์ ซึ่งได้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือบุคคลอื่นที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุและเกิดไฟไหม้ ทำให้คนขับรอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

จากนั้น เวลา 11.30 นาฬิกา เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาการาม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฯ ถวายหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพระอาจารย์เอกราช เขมนันโท ประธานเสงฆ์วัดแพร่ธรรมาการาม เพื่อนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ต่อมาเวลา 12.30 นาฬิกา เดินทางไปยังวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ตำบลแม่เฉย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฯ ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัยให้กับหลวงพ่อกานต์ วรธัมโม จ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม เพื่อนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ถัดมาเวลา 14.30 นาฬิกา เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอลับแล คณะกรรมการฯ มอบหน้ากากอนามัยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชัยชุมพล กำนัน และผู้ใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 29) นอกจากนี้ ได้มอบชุดกระโจมอะครีลิค ชุด PPE และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Facebook Comments

Related post