ข้อกำหนดการฝากร้าน

  • รูปหน้าปกต้องเป็นรูปแนวนอน
  • รูปในเนื้อหา เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ แต่ต้องเป็นแนวเดียวกันทั้งหมด
  • จำกัดจำนวนรูปที่แสดงไม่เกิน 20 รูป
  • เนื้อหาต้องเป็นไฟล์ word เท่านั้น แนนรูปมาต่างหาก
  • ระบุ ชื่อร้านค้า ที่ตั้งของร้าน เบอร์โทร , Line Id , Facebook ให้ชัดเจน
  • ส่งข้อมูลมาที่ email bkkartwork@gmail.com หัวข้อของ email ต้องขึ้นต้นด้วย @ฝากร้าน