Digiqole ad

“ข่าวปลอม” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเคอร่า (Kerra) รักษาโรคโควิด-19

 “ข่าวปลอม” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเคอร่า (Kerra) รักษาโรคโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad
“ข่าวปลอม” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเคอร่า (Kerra) รักษาโรคโควิด-19
จากกรณีการแชร์สรรพคุณผลิตภัณฑ์ข้างต้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาเม็ดที่ได้จากสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ฟ้าทะลายโจร แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว หัวคล้า รากฟักข้าว รากมะนาว รากสะแก เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากสูตรตํารับแล้วเห็นว่า มิได้มีสรรพคุณหรือมีฤทธิ์ในการช่วยรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด
อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3wQNWVr
Facebook Comments

Related post