Digiqole ad

ข่าวดี!  SD Biosensor ยืนยัน ATK Standard Q ตรวจครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน”

 ข่าวดี!  SD Biosensor ยืนยัน ATK Standard Q ตรวจครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน”
Social sharing
Digiqole ad

คุณภาพการทดสอบของ ATK ที่มีคุณภาพ ให้ผลถูกต้อง แม่นยำ เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกภาคส่วนกลับมาให้ความสำคัญอีกครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้ง WHO และ ECDC ได้ประกาศถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ชื่อสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เป็นการกลายพันธุ์ที่น่ากังวลการกลายพันธุ์ของโรคมักเกิดขึ้นได้ไวโดยเฉพาะกับเชื้อโรคที่มีสารพันธุกรรมชนิด RNA เช่น SARS-CoV-2 ที่มีการระบาดหนักในปัจจุบัน ในขณะที่ทุกประเทศต่างดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับรูปแบบใหม่ USFDA และหลายหน่วยงานทั่วโลกมีความกังวลกับคุณภาพชุดตรวจโควิด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ล่าสุดบริษัท SD Biosensor ผู้ผลิต ATK Standard Q Covid 19 Ag  นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดตรวจ โดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ATK ดังกล่าวได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO EUL) ได้ประกาศออกมาทั่วโลกว่า SD BIOSENSOR ได้ทำการทดสอบ ประสิทธิภาพชุดตรวจทั้งในห้องปฏิบัติการ และ การทดสอบกับผู้ติดเชื้อ Omicron จริงพบว่าชุดทดสอบ Standard Q สามารถตรวจจับสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ได้

โดยมีข้อมูลจากทีมวิจัยของ University of Geneva ยืนยันว่า ATK Standard Q Covid 19 Ag สามารถตรวจวัดตัวอย่างโอมิครอน (Omicron) จากคนไข้ได้ ตัวอย่างที่ใช้เทียบกับวิธี RT-PCR พบไวรัสที่มี CT ประมาณ 18-19 ซึ่งเป็นระดับที่ปริมาณเชื้อ Omicron มีความเข้มข้นสูง ซึ่งแสดงว่า แอนติบอดีต่อ Nucleocapsid ที่นำมาใช้พัฒนา ATK ยังสามารถตรวจจับโปรตีนนี้ของโอมิครอนได้ดี

ข้อมูลล่าสุดจาก SD Biosensor ทดลองและวิจัยโดยใช้ตัวอย่างจาก University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa. ทำการทดสอบในผู้ติดเชื้อจริง ( Clinical Sample ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดสอบความไวและความจำเพาะของชุดทดสอบที่มีต่อผู้ติดเชื้อบวก Omicron จากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ STANDARD Q COVID-19 เทียบกับวิธี RT-PCR ในการตรวจ Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) จากตัวอย่างชนิด  nasopharyngeal swabs จำนวน 40 ราย (ตัวอย่างบวก Omicron 30 ราย, ลบ 10 ราย) ผลการทดสอบพบว่าชุดทดสอบ Standard Q Covid 19 Ag ให้ผลบวก 29/30 ราย คิดเป็นความไว 96.7% ให้ผลลบ 10/10 ราย คิดเป็นความจำเพาะ 100% “ดังนั้นชุดทดสอบ Standard Q Covid 19 Ag จึงให้ประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับใช้ตรวจหาผู้ป่วย SARS-CoV-2 Omicron Variant Positive” ทั้งนี้ยังมีการศึกษารายงานว่า ATK Standard Q สามารถตรวจเชื้อกลายพันธุ์อื่นๆ ได้แก่ แอลฟ่า บีต้า เดลต้า และเดลต้าพลัส ได้อีกด้วย

โดย SD Biosensor ได้ออกรายงานผลการทดสอบให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก และบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป ได้ประกาศข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจเป็นที่เรียบร้อย

จากสถานการณ์การระบาดปัจจุบัน เป็นการเน้นย้ำอย่างยิ่งว่าการเลือกชุดตรวจการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 เสมือนเป็นการลงทุนแห่งชีวิตที่ต้องได้คุณภาพดี และแม่นยำสูง เพื่อเข้ารับการรักษาและควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด นับเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทย ที่วันนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการันตีคุณภาพ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อได้ในทุกเวลา

Facebook Comments

Related post