Digiqole ad

ขอแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.กท1

 ขอแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.กท1
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อเร็วๆ นี้ ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน (ผอ.สพม.กาญจนบุรี) และ นายอนุสรณ์ กะดามัน (คณะกรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ดร.นิยม ไผ่โสภา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.กท1

Facebook Comments

Related post