Digiqole ad

ขอนแก่นชวนอุดหนุน สินค้า OTOP ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 ขอนแก่นชวนอุดหนุน สินค้า OTOP  ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
Social sharing
Digiqole ad

จากสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อ การค้า การลงทุน กับผู้คน ทั่วโลก รวมทั้งคนตัวเล็ก ตัวน้อย การหยุด การเดินทาง ทำให้ ชีพจร หยุดนิ่ง กับหลายธุรกิจ

การปรับตัว ของมวลมนุษยชาติ มีได้หลากหลาย ทางเลือก อาทิ การเดินทางทิพย์ การประชุม/สัมมนา ออนไลน์ รวมทั้ง การใช้บริการ การขนส่งสินค้า ถึงหน้าประตูบ้าน

การนี้ บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหาร  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น  จึงมีนโยบาย ช่วยเพิ่มอีกช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ-กลุ่มวิสากิจชุมชน   เพื่อช่วยประคับประคอง การผลิต-การขายสินค้า ให้มีรายได้ จุนเจือกันในยามนี้

คุณสิริพร  จังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น กล่าวว่า “เพื่อเป็นการช่วย ประคับประคอง ผู้ประกอบการ และขับเคลื่อน แรงหมุนตัวเชิงเศรษฐกิจ ศูนย์ ฯ จึงช่วยทำการตลาด ออนไลน์ เพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการ อาจทำได้เอง อยู่เดิมแล้ว”

โครงการเลือกเฟ้น สินค้า OTOP เพื่อ จัดลงกระเช้า ปีใหม่ 2565 เป็นการส่งความสุข ถึงมือผู้รับ-มิตรสหาย ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณ  และเป็นการกระจายค วามสุข กลับไปสู่ชุมชน จากรายได้ ที่พวกเขาได้รับ จากการผลิตสินค้า ได้ในเวลาเดียวกัน “ผู้ให้- ผู้รับ-ชุมชน”

แนะนำสินค้า จาก 5 หน่วยงาน : จาก 91 รายการ เป็น 20 รายการ

เพื่อความทั่วถึงของการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นำเสนอสินค้า และเพื่อความมั่นใจ ของผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ  ที่จะส่งความสุข ถึงมือผู้รับ จึงเป็นสินค้า ที่ถูกเลือกมาจาก 5 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น  ที่แนะนำเข้ามา คือ  พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  พัฒนาการชุมชนจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายโอทอปจังหวัด

จาก สินค้า 92 รายการ เป็น 20 รายการ (จาก 11 อำเภอ-478 ครอบครัว ) ภายใต้ แนวคิด “KHON KAEN Select” ที่ เข้ากรอบ ของการ มี —เอกลักษณ์แห่งเมือง—เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น — มีนวัตกรรม

กระเช้า ส่งความสุข ปีใหม่ 2565 สินค้า OTOP จากจังหวัดขอนแก่น :  มี 2 แบบ คือ VIP ราคา 1,000.- บาท และ VVIP 2,000.- ต่อ กระเช้า (จัดส่งทั่วไทย…..ฟรี)

ออเดอร์ล่วงหน้า เพื่อเติมกำลังใจ ให้คนไทยด้วยกัน ได้ที่ สายด่วน 085 853 6169 และที่ ไลน์ OA ของศูนย์ฯ คือ @OTOPKKC  จ่ายโอนที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 674-4-94324-3

(ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565)

Facebook Comments

Related post