Digiqole ad

ขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้

 ขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้
Social sharing
Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ เตือน ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้หลายพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ผู้ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นเหตุให้แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย หรือตัวยึดแผ่นป้ายเกิดสนิมและแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหล่น กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่ออกแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ผู้ขับรถ แนะนำให้เจ้าของรถควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนา เพื่อป้องกันการหลุดหล่นระหว่างการขับรถ อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของรถที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหายสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ โดยติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ใน ความรับผิดชอบ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเจ้าของรถที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนกรณีชำรุด สูญหาย หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้ และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงด้วย ทั้งนี้ รถที่ติดไฟแนนซ์ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องใช้   ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้ รถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 5 วันทำการ และรถที่จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 10 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า หากพบว่าป้ายทะเบียนรถหล่นหายเจ้าของรถควรรีบดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันที เตือนเจ้าของรถห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท จึงขอให้เจ้าของรถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1584

———————————-

Facebook Comments

Related post