Digiqole ad

ขนส่งทางบก เปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องถึง 31 พฤษภาคม 2564! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ

 ขนส่งทางบก เปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องถึง 31 พฤษภาคม 2564! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ
Social sharing
Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก ยังเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564!!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถตุ๊กตุ๊ก รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถแท็กซี่ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าครอบคลุมผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยและก่อให้เกิดภูมิกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมจัดกลุ่มการให้บริการวัคซีนแก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยจะใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกยังเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถตุ๊กตุ๊ก รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จนกว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. รถโดยสารประจำทางหมวด1 หมวด 4 เอกชน และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบการขนส่งที่ตนสังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  2. รถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก)ลงทะเบียนได้ที่สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  3. รถจักรยานยนต์สาธารณะลงทะเบียนได้ที่หัวหน้าวินที่ผู้ขับขี่เป็นสมาชิกภายในวิน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
  4. รถแท็กซี่นิติบุคคลลงทะเบียนได้ที่นิติบุคคลหรือสมาคมที่สังกัด หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  5. รถแท็กซี่ส่วนบุคคลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนหลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทางบกจะรวบรวมรายชื่อให้กระทรวงคมนาคมเพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความ SMS แจ้งวันและเวลานัดหมายให้ทราบก่อนถึงวันที่กำหนดฉีดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นในการลงทะเบียนจึงขอให้ระบุข้อมูลบัตรประชาชน ใบขับขี่สาธารณะ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย สำหรับข้อปฏิบัติในวันที่เดินทางไปฉีดวัคซีน ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาคลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

Facebook Comments

Related post