Digiqole ad

ขนส่งทางบก เปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องถึง 31 พฤษภาคม 2564! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ

 ขนส่งทางบก เปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องถึง 31 พฤษภาคม 2564! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ
Advertisement

กรมการขนส่งทางบก ยังเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564!!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถตุ๊กตุ๊ก รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถแท็กซี่ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าครอบคลุมผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยและก่อให้เกิดภูมิกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมจัดกลุ่มการให้บริการวัคซีนแก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยจะใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด

Advertisement
-19 เพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกยังเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถตุ๊กตุ๊ก รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จนกว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. รถโดยสารประจำทางหมวด1 หมวด 4 เอกชน และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบการขนส่งที่ตนสังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  2. รถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก)ลงทะเบียนได้ที่สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  3. รถจักรยานยนต์สาธารณะลงทะเบียนได้ที่หัวหน้าวินที่ผู้ขับขี่เป็นสมาชิกภายในวิน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
  4. รถแท็กซี่นิติบุคคลลงทะเบียนได้ที่นิติบุคคลหรือสมาคมที่สังกัด หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  5. รถแท็กซี่ส่วนบุคคลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนหลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทางบกจะรวบรวมรายชื่อให้กระทรวงคมนาคมเพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความ SMS แจ้งวันและเวลานัดหมายให้ทราบก่อนถึงวันที่กำหนดฉีดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นในการลงทะเบียนจึงขอให้ระบุข้อมูลบัตรประชาชน ใบขับขี่สาธารณะ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย สำหรับข้อปฏิบัติในวันที่เดินทางไปฉีดวัคซีน ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาคลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/VE9Vn

Related post