Digiqole ad

ขนส่งทางบก เชิญชวนประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ 

 ขนส่งทางบก เชิญชวนประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ 

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประมูลทะเบียนรถเลขสวย ด้วยวิถีใหม่แห่งการประมูล New normal auction สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ ประเดิม 2 หมวดแรก “8 กศ” และ “8 กษ” ลงทะเบียนและร่วมประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถจัดการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในห้องประมูลได้ กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New normal auction ด้วยวิถีใหม่แห่งการประมูล โดยจะมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ของกรุงเทพมหานคร หมวดอักษร “

Advertisement
8กศ” ปิดการประมูลในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 และ หมวดอักษร “8กษ” ปิดการประมูลในวันที่ 26 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว โดยสามารถเสนอราคาแข่งขันแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดประมูล หรือ ตั้งราคาล่วงหน้าขั้นสูง แบบ Maximum Bid หรือแบบ Advance Bid โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.tabienrod.com โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com 2. เลือกเมนู “การประมูลทะเบียนรถเก๋ง” 3. สมัครเข้าร่วมการประมูล 4. คลิก “เพิ่มเงินวางหลักประกัน” 5. คลิก “เพิ่มเงินวางหลักประกัน รถเก๋ง ประมูลทางอินเทอร์เน็ต” 6. เลือกจำนวนหมายเลขที่จะประมูลตามกลุ่มบัญชีหมายเลขที่ต้องการ และ  7. กรอกข้อมูล และพิมพ์เอกสารวางหลักประกันมาที่ dltfax@gmail.com ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียน  และเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่ร่วมประมูลจะได้ครอบครองหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่มีเพียงจำนวน 301 หมายเลขเท่านั้น โดยหมายเลขทะเบียนแบ่งเป็นกลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999), สี่ตัวเหมือน (1111-9999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) เลขหลักพัน (1000-9000) เลขเรียง (123-789,1234-6789) และกลุ่มเลขคู่ (1122, 3434, 5665) เป็นต้น ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถในกลุ่มหมายเลขสวยทั้งหมดพื้นหลังจะมีความพิเศษเป็นลวดลายกราฟิกสีสันสวยงาม ผู้ประมูลจะได้รับการรับรองสิทธิ์จากกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เป็นมรดกส่งต่อให้บุคคลอันเป็นที่รักและสามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ต่อสาธารณชน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งประเทศ เพื่อติดตามการใช้ความเร็วและความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุก โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน อาทิ โครงการสนามจราจรเยาวชน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ผู้สนใจสามารถร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ส่วนจังหวัดอื่นๆ ติดตามกำหนดการประมูลได้ที่ www.tabienrod.com หรือ สอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สายด่วน 1584 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงแล้ว กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะกลับมาประมูลทะเบียนรถเลยสวยทั้ง 3 ช่องทางอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย ทางวาจา ทางอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเจตนารมย์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและกรมการขนส่งทางบก

———————————-

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/KlErE

Related post