Digiqole ad

‘ขนส่ง’กำชับผู้ประกอบการต้องติดตั้งและใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า

 ‘ขนส่ง’กำชับผู้ประกอบการต้องติดตั้งและใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า
Social sharing

Digiqole ad

 กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถที่ใช้ขนส่งตู้บรรทุกสินค้า ต้องติดตั้งและใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) หากฝ่าฝืนปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบรรทุกตู้บรรทุกสินค้า
ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) ทุกคัน ให้มั่นคงแข็งแรงกับตัวรถและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าร่วงหล่นตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเพื่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่จากกองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ตั้งจุดตรวจรถบรรทุกสินค้าทุกคัน ตั้งแต่ที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ ที่สถานีขนส่งสินค้าในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่มีรถบรรทุกสินค้าเข้าออกพื้นที่เพื่อรับ – ส่งสินค้า และรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำการขนส่งผ่านเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) ที่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าและการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ พ.ศ. 2561ต้องติดตั้งไม่น้อยกว่า 4 จุด ต่อ 1 ตู้บรรทุกสินค้า และต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้การกระจายน้ำหนักบรรทุกมีความเหมาะสม นอกจากนี้ต้องติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง/ขาวและสีแดงที่ตัวอุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) อยู่ในตำแหน่งการล็อกต้องปรากฏสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีขาวตามแนวยาวของตัวรถ หากอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) อยู่ในตำแหน่งไม่ล็อก จะปรากฏสัญลักษณ์สีแดงตามแนวยาวของตัวรถอย่างชัดเจน เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางมองเห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร และหากเป็นรถบรรทุก ทุกลักษณะ ที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป (ยกเว้นรถลากจูง) ต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงควบคู่กับอุปกรณ์สะท้อนแสงด้วย โดยแผ่นสะท้อนแสงต้องมีความกว้างอย่างน้อย 0.50 – 0.60 เซนติเมตร ติดตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 25 -150 เซนติเมตร ด้านท้ายรถต้องติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านโดยใช้แผ่นสะท้อนแสงสีแดงหรือสีเหลือง ส่วนด้านข้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงสีขาวหรือสีเหลืองเป็นแนวยาวเฉพาะขอบด้านล่าง และติดตั้งเพิ่มเติมเฉพาะที่มุมด้านบนเพื่อแสดงระยะความสูงของรถ หรืออาจติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านได้เช่นเดียวกัน รถที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เตือนให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้มงวด ตรวจสอบ ควบคุมดูแลความปลอดภัย โดยต้องติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากเพิกเฉยจะถูกลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทันที โดยกรณีผู้ประกอบการขนส่งไม่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock)จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท หรือกรณีไม่ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ขับรถล็อกตู้บรรทุกสินค้าจะมีความผิดตาม 36 ประกอบมาตรา 131 ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนผู้ขับรถหากไม่ล็อกตู้บรรทุกสินค้าจะมีความผิดตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127
ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post