Digiqole ad

ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ

 ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ
Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งดูแลงานฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Advertisement

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. นายวิบูลย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) และร่วมเป็นคณะทำงาน ASEAN Digital Data Governance

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/0TN88

Related post