Digiqole ad

“ก้าวไกล” จัดสัมมนา ส.ส.นัดแรก ติวเข้มการทำงานสภา เตรียมเสนอร่าง กฎหมายกว่า 40 ฉบับทันทีที่สภาเปิด-ย้ำ ส.ส. ห้ามทุจริต ทำตัวเหนือประชาชน

 “ก้าวไกล” จัดสัมมนา ส.ส.นัดแรก ติวเข้มการทำงานสภา เตรียมเสนอร่าง กฎหมายกว่า 40 ฉบับทันทีที่สภาเปิด-ย้ำ ส.ส. ห้ามทุจริต ทำตัวเหนือประชาชน
Social sharing
Digiqole ad
ส.ส. พรรคก้าวไกล ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ เข้าร่วมการสัมนาเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชุมสภา ในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 โดย ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ระบุว่าการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ ส.ส. พรรคก้าวไกลทั้ง 151 คน มีความพร้อมในการทำงานมากที่สุด ทันทีที่เปิดประชุมสภา เพราะครั้งนี้มี ส.ส. ใหม่กว่า 100 คน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการชี้แจงขั้นตอนการทำงานในสภา รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ
และที่สำคัญที่สุด คือพรรคก้าวไกลได้เตรียมเสนอร่างกฎหมายทันทีที่สภาเปิด มากกว่า 40 ฉบับ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ ส.ส. จะได้รับทราบ ทำความเข้าใจเนื้อหาร่างกฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อให้ทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรายละเอียดกิจกรรมของการสัมมนา ประกอบด้วยการอบรมข้อปฏิบัติ การครองตัวของ ส.ส. พรรคก้าวไกล ซึ่งชัยธวัชเน้นย้ำว่าพรรคมีนโยบาย zero tolerance หรือไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนทุกชนิด ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และ ส.ส. ต้องไม่ทำตัวอยู่เหนือประชาชน ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าได้เข้าสู่สภาด้วยแรงสนับสนุนจากประชาชน ได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน และมีการจัดเวิร์คชอปศึกษาเนื้อหาร่างกฎหมายกว่า 40 ฉบับ ที่จะเสนอเข้าสภา รวมถึงร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหาร, พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (open data), พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม, พ.ร.บ. รายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR), ประมวลกฎหมายที่ดิน, พ.ร.บ. ตำรวจ, พ.ร.บ. ป้องกันการใช้กฎหมายปิดปาก (anti- SLAPP) และ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า
ทั้งนี้ ในการสัมมนายังมีการเชิญ ศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาให้ความรู้กับ ส.ส. เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ และเล่าประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเมืองด้วย
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post