Digiqole ad

ก้าวไกลเปิดตัวทีม ‘สู้ไฟป่า’ สนับสนุนอุปกรณ์ ชูระบบส่งข้อมูลดาวเทียม-โดรน หวังหาวิธีบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ก้าวไกลเปิดตัวทีม ‘สู้ไฟป่า’ สนับสนุนอุปกรณ์ ชูระบบส่งข้อมูลดาวเทียม-โดรน หวังหาวิธีบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด
Social sharing

Digiqole ad
วันนี้ (2 มีนาคม 2567) ที่ร้าน Solbar Chiangmai จ.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล นำโดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรค และ สส. ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “ทีมก้าวไกลสู้ไฟป่า”
.
ชัยธวัช กล่าวย้ำความสำคัญในการจัดการไฟป่า โดยนำเสนอแผนภาพแสดงให้เห็นว่าจุดเกิดไฟ Hotspot ในพื้นที่ป่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด แต่หากเปรียบเทียบจุดไฟ Hotspot ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะพบว่ามีทั้งไฟป่า การเผาในพื้นที่โล่ง และการเผาในพื้นที่เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
.
ซึ่งหากย้อนดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 ที่ประเทศไทยเริ่มประกาศวาระฝุ่นพิษเป็นวาระแห่งชาติ เริ่มมีการควบคุมภายในประเทศ แต่ก็จะพบว่ามีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการจัดการปัญหาเพียงภายในประเทศนั้นสำคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด และไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
.
[ เชียงใหม่โมเดล ‘อนุญาตเผาแบบควบคุม’ และวางแผนได้ ]
.
จากการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้(1 มีนาคม 2567) ได้ข้อสรุปว่าการจัดการไฟป่าโดยการสั่งการจากส่วนกลางโดยการห้ามเผาโดยสิ้นเชิงอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ได้ผล ในขณะเดียวกันการประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการเผาอย่างพร้อมเพรียงกันอย่างหนักในช่วงเวลาก่อนการห้ามเผา
.
ดังนั้นข้อเสนอของหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเชียงใหม่ เสนอว่าให้มีการอนุญาตเผาแบบควบคุมและวางแผนได้ เช่นเชียงใหม่โมเดล มีการลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเผาหากมีความจำเป็น และมีการควบคุมจัดการได้ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษในปีนี้
.
[ 12 สส.ก้าวไกลภาคเหนือ สนับสนุน-ทดลอง-ติดตามผล ]
.
สำหรับโครงการ “ก้าวไกลสู้ไฟป่า” มีจุดประสงค์คือการสนับสนุนหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร คนทำงานเพื่อจัดการไฟป่า เพื่อสนับสนุน ทดลอง ติดตามผล เพื่อพัฒนาเป็นแนวนโยบายที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
.
โดยเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) เปิดเผยสถิติฝุ่นพิษ PM2.5 พบว่ามีสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่อาจมาจากความแตกต่างของสภาพอากาศ ที่ความร้อนแล้งจะมาช้ากว่าปีที่แล้วประมาณ 3 สัปดาห์
.
พรรคก้าวไกล โดย 12 สส. ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย จึงเริ่มทำโครงการดังกล่าว โดยการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละเขต โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 1.2 ล้านไร่ และมีการกำหนดพื้นที่เทียบเคียง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการบริหารจัดการไฟป่า
.
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ 1.2 ล้านไร่ ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดที่ประสบปัญหาไฟป่า แต่เป็นพื้นที่ที่ทาง สส.พรรคก้าวไกล มีความสามารถรับผิดชอบและติดตาม สังเกตการณ์ บันทึกข้อมูล และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้
[ ข้อมูลและเครื่องมือ ตัวช่วยบริหารจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ]
.
วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก สส.ลำพูน เขต 1 พรรคก้าวไกล อธิบายวิธีการรับข้อมูลจากดาวเทียม NASA ระบบ FIRMS สังเกตการณ์ไฟป่า โดยพรรคก้าวไกลมีระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเข้ากลุ่มไลน์คณะทำงานในแต่ละพื้นที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลและวางแผนทำงานบริหารจัดการไฟป่าต่อไป โดยระบบการบันทึกข้อมูลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการไฟป่า เช่น มีการบันทึกจุดไฟป่าและจุดทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อติดตาม ตรวจสอบ คาดการณ์เหตุการณ์ และประเมินผลความสำเร็จในการทำงานด้วย
ทางด้านภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคก้าวไกล และ คริษฐ์ ปานเนียม สส.ตาก เขต 1 พรรคก้าวไกล อธิบายความสำคัญของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า อย่างเช่นโดรนตรวจจับความร้อน (Thermal Drone) ที่จะทำให้สังเกตการณ์ได้ชัดเจนมากกว่าการดูจากควันหรือการดูด้วยภาพถ่ายทางอากาศปกติ ทำให้คนหน้างานสามารถวางแผนในการเข้าบริหารจัดการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลมีการใช้โดรนเพื่อสนับสนุนการทำงานจัดการไฟป่า ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
.
ส่วนเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู สส.เชียงใหม่ เขต 1 พรรคก้าวไกล กล่าวว่าก่อนหน้านี้ในเขต 1 จ.เชียงใหม่ มีปัญหาไฟป่าหนักที่สุดบริเวณดอยสุเทพ-ดอยปุย โดยทางผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจะเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร ในการทำแนวกันไฟและจัดการไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมบำรุงอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญมาก จึงขอขอบคุณสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนงานนี้
สำหรับ สส. พรรคก้าวไกลภาคเหนือทั้ง 12 คน ประกอบด้วย
– จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู (เขต 1) พุธิตา ชัยอนันต์ (เขต 4) อรพรรณ จันตาเรือง (เขต 6) ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ (เขต 😎
– จังหวัดตาก ได้แก่ คริษฐ์ ปานเนียม (เขต 1)
– จังหวัดลำพูน ได้แก่ วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก (เขต 1)
– จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ (เขต 1) ฐากูร ยะแสง (เขต 3) จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม (เขต 6)
– จังหวัดลำปาง ได้แก่ ทิพา ปวีณาเสถียร (เขต 1) ชลธานี เชื้อน้อย (เขต 3) รภัสสรณ์ นิยะโมสถ (เขต 4)
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments


Social sharing

Related post