Digiqole ad

ก้าวไกลเดินหน้าทำงานเพื่อเปลี่ยนประเทศ

 ก้าวไกลเดินหน้าทำงานเพื่อเปลี่ยนประเทศ
Social sharing
Digiqole ad
สมาพันธ์ SME สนับสนุนนโยบายก้าวไกล ‘พิธา’ ลั่นที่ผ่านมางบซื้อเรือดำน้ำมากกว่างบพัฒนา SME เตรียมออกนโยบายทุกหน่วยราชการพิจารณาใบอนุญาตภายใน 15 วัน พิจารณาไม่ทันให้ผ่านทันที
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut, วรภพ วิริยะโรจน์, ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล – Pakornwut Udompipatskul, สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล และ ศุภโชติ ไชยสัจ ร่วมประชุมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai โดยมี แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ฯ ให้การต้อนรับ
พิธากล่าวว่า พรรคก้าวไกลพร้อมทำงานกับ SME ไทยทุกคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME เพราะเราถือว่า SME คือรากฐานของเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมา งบประมาณ SME มีเพียง 2,700 ล้านบาท เรือดำน้ำลำเดียว 30,000 ล้าน ชัดเจนมากว่าการดำเนินการของภาครัฐก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยที่มากเพียงพอ
“สาธารณสุข เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ และในขณะเดียวกันต้องลดค่าใช้จ่ายของทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของค่าไฟฟ้า ค่าดอกเบี้ย ที่ต้องเสียให้กับภาครัฐอย่างครบวงจร ทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนให้กับ SME ในการขับเคลื่อน GDP ประเทศไทย” พิธากล่าว
พิธากล่าวว่า พรรคก้าวไกลไม่ได้ต้องการเพียงแค่ประคับประคองให้ SME ไทยอยู่รอด แต่ต้องการทำให้ SME ไทยมีศักยภาพในการทำธุรกิจมากขึ้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งในระยะยาว ผ่านแนวทาง 5 ต. ประกอบด้วย 1) แต้มต่อ เช่น นโยบายหวยใบเสร็จ 2) เติมทุน เช่น นโยบายทุนสร้างตัว รายละ 100,000 บาท 3) ตัดต้นทุน เช่น นโยบาย SME นำค่าแรงขั้นต่ำหักภาษีได้ 2 เท่าเป็นเวลา 2 ปี 4) เติมตลาด เช่น นโยบายกำหนดชั้นวางสินค้า SME ในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และ 5) นโยบายตั้งสภา SME ให้มีอำนาจต่อรองเทียบเท่าทุนใหญ่
พรรคก้าวไกลยังตั้งเป้าหมายให้มีการทบทวนหรือ ‘กิโยติน’ กฎหมายและใบอนุญาต เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ โดยภายใน 4 ปีตั้งเป้ายกเลิกใบอนุญาต 50% และยกเลิกทุกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมถึงออกกฎหมายเพื่อรับประกันกรอบระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตไว้ที่ไม่เกิน 15 วัน หากหน่วยงานพิจารณาเสร็จไม่ทันภายใน 15 วัน ให้ถือว่าคำขออนุญาตนั้น มีผลบังคับใช้เหมือนใบอนุญาตทันที
“เราได้เคยนำเสนอชุดนโยบายเหล่านี้ให้กับสมาพันธ์ SME ไปแล้วในช่วงก่อนเลือกตั้ง โดยในวันนี้หลังเลือกตั้งในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี ก็ยังขอยืนยันคำเดิม และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ขับเคลื่อนชุดนโยบายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริงภายใน 4 ปีของการเป็นรัฐบาล” พิธากล่าว
ในขณะที่แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย กล่าวชื่นชมพิธาว่มีความเข้าใจด้าน SME เป็นอย่างดี และแสดงความสนับสนุนต่อนโยบาย 5 ต. ของพรรคก้าวไกล พร้อมกล่าวว่าการสร้างสวัสดิการกลไกภาครัฐที่เป็นธรรม ทางสมาพันธ์เป็นกำลังใจและสนับสนุนว่าที่รัฐบาลให้ได้ขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จ โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าและลดความเหลื่อมล้ำไปพร้อมๆ กัน
ในช่วงสุดท้ายของการประชุม แสงชัยได้กล่าวถึงการตั้งคณะทำงานระหว่างสมาพันธ์ฯ และพรรคก้าวไกล เพื่อลงรายละเอียดทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเปิดช่องทางการทำงานระหว่างภาคเอกชนและว่าที่รัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post