Digiqole ad

ก้าวแรกที่ยั่งยืนจากดาวน์นี่ กับตัวโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม”

 ก้าวแรกที่ยั่งยืนจากดาวน์นี่ กับตัวโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม”
Social sharing

Digiqole ad

ดาวน์นี่ แบรนด์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ซักผ้า ในเครือบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล  เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวโครงการ ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม จับมือ โลตัส ตั้งจุดรับถุงเปล่าดาวน์นี่ใช้แล้ว เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างห้องน้ำในโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสัญญาณเริ่มต้นแห่งการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

คุณสิรินพร วัฒนะภราดร รองประธานกรรมการฝ่ายขายและการสื่อสารองค์กร ประเทศไทย พม่าและลาว บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “P&G ทั่วโลกตั้งเป้าหมาย Net Zero 2040 ที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงทุกปี เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 โดยมีแนวทางการดำเนินงานเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนของแบรนด์ ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ใน 20 แบรนด์หลักและใช้ส่วนประกอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของซัพพลายเชน ที่ตั้งใจจะลดปริมาณการใช้น้ำสะอาดในระหว่างการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเริ่มการใช้พลังงานรีไซเคิล ในส่วนของชุมชน ที่ตั้งใจป้องกันการปล่อยไมโคร พลาสติกลงสู่มหาสมุทร สนับสนุนการรีไซเคิล และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ และท้ายสุดในส่วนของพนักงาน ที่บริษัทร่วมสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน”

หนึ่งในแบรนด์หลักของ P&G อย่างดาวน์นี่ ได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ Net Zero ผ่านการเปิดตัวโครงการนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งองค์กรและผู้บริโภคให้เริ่มตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและพร้อมก้าวเข้าสู่ Net Zero ในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างดี โดยคุณสิรินพร วัฒนะภราดร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดาวน์นี่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนตั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ และในโครงการนี้เราอาสากำจัดขยะที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งดาวน์นี่จะยังคงสืบสาน พัฒนา และแสวงหานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยนอกจากโครงการนี้แล้ว ดาวน์นี่ได้ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี ค.ศ. 2028”

 

พร้อมทั้งตอกย้ำว่า “โครงการดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแบรนด์ในการประกาศจุดยืนที่ยั่งยืน โดยในช่วงที่กำลังใกล้เปิดเทอม นักเรียนกำลังกลับเข้าสู่โรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ การสร้างให้โรงเรียนมีสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ ดาวน์นี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในทุกครัวเรือน จึงขออาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มรอยยิ้ม ด้วยการสร้างห้องน้ำที่เหมาะสม โดยห้องน้ำแห่งนี้จะมอบรอยยิ้มให้ทั้งน้อง ๆ นักเรียน และมอบรอยยิ้มให้กับเราทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกให้น่าอยู่ ด้วยการลดขยะและเปลี่ยนถุงดาวน์นี่ใช้แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

ในโครงการนี้ ดาวน์นี่จะนำถุงเปล่าที่รวบรวมจากผู้บริโภคและที่ไม่ได้มาตรฐานจากสายการผลิต พร้อมทั้งขยะบรรจุภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากชุมชน คัดแยกให้ถูกต้องและส่งต่อให้กับ Habitat for Humanity หรือมูลนิธิที่อยู่อาศัย เพื่ออัพไซเคิลกลายเป็นวัสดุในการสร้างห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็น อิฐบล็อค (ECO Brick) อิฐบล็อคประสาน แผ่นหลังคา (ECO Roof) และแผ่นไม้ประดับ (ECO Wood) ซึ่งผ่านกระบวนการบดอัดและขึ้นรูปแบบ Stone Polymer Composite โดยตลอดทั้งโครงการมีเป้าหมายที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 3,633 กิโลกรัม มาใช้ในการอัพไซเคิลดังกล่าว โดยวัสดุก่อสร้างแต่ละชิ้น ผลิตจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

 

  • อิฐบล็อค (ECO Brick) 1 ก้อน มีส่วนประกอบจากถุงเปล่าดาวน์นี่และขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 35 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 1,800 ก้อน คิดเป็น 630 กิโลกรัม
  • อิฐบล็อคประสาน 1 ก้อน มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 3 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 465 ก้อน คิดเป็น 1,395 กิโลกรัม
  • แผ่นหลังคา (ECO Roof) 1 แผ่น มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 20 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 72 แผ่น คิดเป็น 1,440 กิโลกรัม
  • แผ่นไม้ประดับ (ECO Wood) 1 แผ่น มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 1.4 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 120 แผ่น คิดเป็น 168 กิโลกรัม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสองคลอง ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา    โรงเรียนคลองขวาง ต.หนองจอก จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนสกัด 80 ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา รวมมูลค่าก่อสร้างกว่า 1.5 ล้านบาท โดยคาดว่าห้องน้ำจะสำเร็จพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียนในเดือนสิงหาคม 2566 นี้

 

นอกจากนี้ ภายในงาน ได้เปิดตัวสมาชิกล่าสุดของครอบครัวดาวน์นี่ กัปตันดาวน์นี่ ที่พร้อมมาปกป้องและรังสรรค์โลกที่สวยงามของเราไปพร้อมกัน โดยได้ทำการแสดงเปิดตัวร่วมกับคุณใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ ที่มาร่วมแบ่งปันวิธีการซักผ้าอย่างไรให้รักษ์โลกและโลกรัก พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์สายกรีนที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างคุณอินทิพร แต้มสุขิน และ คุณอิงกมล จามิกรณ์

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะให้โลกของเรากับ #ดาวน์นี่กลิ่นหอมรักษ์โลก #DownyScentfortheBetter ในโครงการ ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอม  โดยการนำถุงเปล่าดาวน์นี่รุ่นหรือขนาดใดก็ได้ ทำความสะอาดหลังใช้เสร็จ และมาส่งมอบที่กล่องรับบริจาคในห้างโลตัส 62 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Downy Thailand

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post