Digiqole ad

ก้าวสู่ปีที่ 40 แห่งการเป็นผู้นำธุรกิจเม็ดพลาสติก PP “HMC Polymers” พร้อมต่อยอดนวัตกรรมเกรดพรีเมียม ควบคู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ก้าวสู่ปีที่ 40 แห่งการเป็นผู้นำธุรกิจเม็ดพลาสติก PP “HMC Polymers” พร้อมต่อยอดนวัตกรรมเกรดพรีเมียม ควบคู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC Polymers  ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดงาน HMC Polymers Conference 2023 ภายใต้แนวคิด “40 Years of PP for Innovation and  Technology for People and Sustainability” ซึ่งในปีนี้ เน้นย้ำเนื้อหาด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ควบคู่กับการมุ่งขยายความร่วมมือด้านธุรกิจเพื่อต่อยอดความสำเร็จในปีที่ 40 แห่งการก่อตั้ง

Mr.Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น  HMC Polymers จึงเร่งจัด HMC Polymers Conference 2023 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่า “พลาสติกและความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องเดียวกันได้”  โดยในปีนี้ได้มีการจัดทำ Sustainability Framework ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งในปัจจุบันและอนาคต แบ่งเป็น 3 เสาสำคัญ ได้แก่

 • Carbon Neutrality Pillar : หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน HMC Polymers มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมา อาทิ Carbon Emission Baseline, Flare Minimization Project, Carbon Trading เป็นต้น
 • Connectivity : HMC Polymers ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนรอบรั้ว ทั้งด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปี
 • Circularity : นอกจากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมแล้ว HMC Polymers ยังพัฒนา เม็ดพลาสติก PP บนพื้นฐานของความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดย Sustainable PP Resin ของ HMC Polymers แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
 1. Bio-Based PP : ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มาจากของเสียและกากชีวภาพทางการเกษตร(bio-circular feedstock) เพื่อลดการใช้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบ (Fossil-Based) และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISCC Plus จาก International Sustainability and Carbon Certification อันแสดงถึงการเป็นผู้ผลิต PP ที่มีความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน มีการควบคุมตามระบบมาตรฐานรวมถึงการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง ISCC Plus เช่นกัน
 2. Post-Consumer Recycled PP (PCR PP) : ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP รีไซเคิล ซึ่งผลิตจากผลิตภัณฑ์พลาสติก PP ที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคแล้ว โดยนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเชิงกลที่มีการควบคุม การผลิตตั้งแต่การคัดแยก การทำความสะอาด และหลอมเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพ โดยพันธมิตรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และพันธมิตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Global Recycled Standard(GRS) จึงมั่นใจและสามารตรวจสอบกลับได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 3. PP for Recyclability : เม็ดพลาสติก PP ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถนำกลับมาทำพลาสติกรีไซเคิลได้
  ด้วยการออกแบบและพัฒนาให้PP มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จึงสามารถลดการใช้เนื้อพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปชิ้นงานได้ แต่การใช้งานของบรรจุภัณฑ์ยังคงเดิม อีกทั้ง PP ประเภทนี้ยังสามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น ไนลอน อลูมิเนียม หรือฟอยด์ เป็นต้น ทำให้สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ชนิดเดียวได้ ส่งผลให้การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทเดียวนี้กลับเข้าระบบรีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้น อัพไซเคิลหลังใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ไม่ต้องเสียเวลาแยกพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกัน ผลิตภัณฑ์กลุ่ม PP for Recyclability ของ HMC Polymers ประกอบด้วย

  • Downgauging PP : เม็ดพลาสติก PP เกรดที่มีความแข็งแรงและประสิทธิภาพการใช้งาน
   สูงมากจึงสามารถลดเนื้อพลาสติกในการขึ้นรูปชิ้นงานได้ แต่การใช้งานของบรรจุภัณฑ์ยังคงเดิม
  • PP for Mono Material : เม็ดพลาสติก PP เกรดที่สามารถนำไปแปรรูปแล้วสามารถใช้ทดแทนพลาสติกคนละประเภทได้ เช่น ไนลอน อลูมิเนียม หรือฟอยด์ เป็นต้น

โดย HMC Polymers Conference 2023 ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP ในประเทศไทยด้วย

 

Facebook Comments

Related post