Digiqole ad

ก้าวต่อไปของกลุ่มหลากหลายทางเพศ : บทบาทเพื่อสร้างสังคมที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป

 ก้าวต่อไปของกลุ่มหลากหลายทางเพศ : บทบาทเพื่อสร้างสังคมที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป
Social sharing

Digiqole ad

​วาระทางสังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ( LGBT+ ) คือการ “สร้างความหมายใหม่”สำหรับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม เปิดพื้นที่ให้กลุ่มหลากหลายทางเพศมากขึ้น พัฒนาการเสรีภาพเรื่องเพศจะมีหลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainability Development Goals : SDGs ) โดยเฉพาะในข้อ 5 ที่ต้องบรรลุถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ เพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน ความเสมอภาคระหว่างเพศคือกลุ่มหลากหลายทางเพศต้องมีความเท่าเทียม ไม่เป็นกลุ่มชายขอบ ร่วมมือกับสังคมในการพัฒนาได้โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งเป้าหมายนี้คือการ “ส่งต่อโลกที่ดีขึ้นให้กับคนรุ่นใหม่” นั่นเอง


​เวที Mr Gay World Thailand ก็มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างคนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น” โดยเป็นพื้นที่ที่แต่ละคนได้เข้ามาปฏิสังสรรค์ พูดคุยถึงปัญหา หาทางออกที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทางออกในระดับปัจเจกหรือทางออกในระดับนโยบาย แก่นของเวทีปีนี้คือ Diversity , Equity ,Community เพื่อพูดถึงความหลากหลาย การรวมตัวและความถูกต้อง เสมอภาค ในแนวคิดนี้จะมุ่งสร้างผู้ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ทางสังคม เพื่อกลุ่มหลากหลายทางเพศเอง และประกาศให้โลกรู้ว่า “กลุ่มหลากหลายทางเพศ มีศักยภาพที่ควรสนับสนุนเสริมสร้างบทบาทให้มากขึ้น ไม่ใช่ถูกตีตราด้วยมายาคติเดิมๆ”

​จุดเด่นของเวที Mr Gay World ระดับโลก คือ “การสร้าง Social campaign เพื่อรณรงค์ทางสังคม” ซึ่งเวทีไทยเองก็ล้อเรื่องนี้มาจากเวทีโลก เพราะเราเห็นความสำคัญของการให้พื้นที่ ส่งเสริมบทบาท “คนตัวเล็ก” ให้ได้ทำเพื่อสังคม” โดยในปีนี้เป็นที่น่าสนใจในแง่ความหลากหลายของ Social Campaign ที่ไม่ใช่การตะโกนบอกว่า เรามีปัญหาที่สังคมต้องแก้ไขเพื่อความเท่าเทียม แต่มีแคมเปญที่ต้องการบอกว่า “ศักยภาพของ LGBT+ ไทย ไม่แพ้ชาติไหนในโลก” ในการทำโครงการเพื่อแสดงความสามารถ การสร้างพื้นที่ในสังคมให้กลุ่ม LGBT+ ได้โชว์ศักยภาพในด้านต่างๆ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มชายขอบในสังคม ส่งเสริมนโยบาย soft power ตามแนวคิดของรัฐบาล

เราอาจแบ่งกลุ่มของ Social Campaign ที่นำเสนอออกได้เป็น “กลุ่มที่แสดงศักยภาพ”เช่น ศิลปิน LGBT+ ที่มีผลงานพร้อมนำเสนอต่อสังคม และผลงานของเขาไม่ใช่เพื่อชาว LGBT+ เท่านั้น ยังมุ่งหวังไปเพื่อการเปิดพื้นที่ให้คนชายขอบอย่างกลุ่มดาวน์ซินโดรมเข้ามาพัฒนาทักษะฝีมือ การรวมตัวกันสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดคอสเพลย์ หรือชุดแดรกควีนหรือกลุ่มแคมเปญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคม อย่างที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.แก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันการค้าประเวณี ซึ่งการที่กลุ่มค้าประเวณีผิดกฎหมาย ทำให้เขาโดนเอารัดเอาเปรียบมากมาย และเข้าไม่ถึงสวัสดิการรัฐที่ควรได้รับในความเป็นคนไทย บางแคมเปญ เป็นการรวมกลุ่มกันในพื้นที่ออนไลน์ เพื่อสื่อสารเรื่องที่สำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย

 

​แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแคมเปญในการรณรงค์เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบประสาทและร่างกาย และอาจส่งผลกระทบไปถึงคนใกล้ชิด ยาเสพติดสร้างปัญหาในสังคมมากมาย ก็มีผู้เข้าประกวดที่ตระหนักถึงปัญหา ทำแคมเปญในกลุ่มนี้อยู่ ความน่าสนใจ และความท้าทายคือ การรณรงค์วางแผนอย่างไร ให้กลุ่มเป้าหมายปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ป้องกันตัวเองเป็น ยินยอมรับรู้ผลเลือด ในขณะที่ยอดผู้ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ยอดผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยความท้าทายที่สุดคือการสื่อสารตรงไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบอัตราการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงปัญหาและทำให้ยอดผู้ติดเชื้อหน้าใหม่ไม่เพิ่ม

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นที่ Ultra Arena Hall Bravo BKK ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 โดยสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่ไลน์ ทาง inbox เพจ mrgaythailand และผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น Mr Gay World Thailand จะไปประกวดที่สหราชอาณาจักร ( Great Britain ) ปลายเดือนสิงหาคมนี้

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post