Digiqole ad

“กีฬาแห่งชาติ” วางกฏเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ใน “ศรีสะเกษเกมส์” และ “นครลำดวนเกมส์”

 “กีฬาแห่งชาติ” วางกฏเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ใน “ศรีสะเกษเกมส์” และ “นครลำดวนเกมส์”
Social sharing

Digiqole ad

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

โดยมี นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และคณะผู้บริหาร  ร่วมประชุม ณ ห้องศรีลำดวน 3 โรงแรมศรีลำดวน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  ของจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เนื่องจากการแข่งขันในครั้งนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 การจัดการแข่งขันฯ จึงอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการแข่งขันกีฬาของ กกท. และภายใต้มาตรการของ ศบค. จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัดและรัดกุม

โดยมีแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  ที่จังหวัดศรีสะเกษเจ้าภาพการแข่งขันฯ ได้ออกกฏที่มีชื่อว่า “ประตู 3 บาน” ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย  1. ตรวจหาเชื้อแบบ  ATK จากต้นทางพร้อมผลรับรอง 2. จัดจุดคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อให้กับนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 จุด ได้แก่ เกาะกลางน้ำ, โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ 3. ตรวจหาเชื้อทุก 3 วัน เพื่อความพร้อมและความปลอดภัยทั้งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระหว่างทำการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการในจังหวัดศรีสะเกษ.

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post