Digiqole ad

กินเด็ก

 กินเด็ก
Social sharing
Digiqole ad

“วันเด็ก” ปี 2567 นี้เด็ก ๆ ได้รับความสุขกันแบบจุกๆ ได้รับ สิทธิ์และอภิสิทธิ์ต่าง ๆ มากมาย แต่พ้นวันเด็กซึ่งเป็นวันเสาร์ ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี ภายหลังสิ้นสุดวันเด็ก ความสุขของเด็ก ๆ บางคนก็มลายหายไป กลับสู่ภาวะความ ทุกข์ปกติ เพราะผู้ใหญ่ “กินเด็ก” นั่นเอง ซึ่งทุกฝ่ายจะต้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาเล่านี้ให้เด็ดขาดและเป็นไปอย่างยั่งยืน
ไม่ใช่เป็นแบบไฟใหม้ฟาง
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post