Digiqole ad

“กิตติรัตน์ ณ ระนอง”ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ‘ตลาดนัดแก้หนี้’ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

 “กิตติรัตน์ ณ ระนอง”ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ‘ตลาดนัดแก้หนี้’ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
Social sharing
Digiqole ad
14 มกราคม 2567 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ‘ตลาดนัดแก้หนี้’ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย โดยภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้ลูกหนี้จ่ายคืนหนี้ได้ตามความสามารถและเจ้าหนี้ได้รับเงินต้นคืน ซึ่งมีการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ การไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและตลาดแก้จน ที่จะมีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิโกไฟแนนซ์ รวมถึงตำแหน่งงานว่าง การลงทะเบียนหางาน หรืองานที่รับไปทำที่บ้านได้ กองทุนทางด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกร ขณะเดียวกับหน่วยงานสำคัญ อาทิ อัยการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน
1. ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบที่ไว้ใจเข้าร่วมกระบวนการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ ตัวแทนจากหน่วยงานที่สังกัดศูนย์ดำรงธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน
.
2. ขอเรียนถึงลูกหนี้ว่า ภาระหนี้อาจเกิดขึ้นด้วยความจำเป็น แต่เมื่อเป็นลูกหนี้จึงมีภารกิจที่ต้องใช้หนี้คืน โดยเฉพาะในส่วนของเงินต้น ขณะที่เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กำหนดเพดานดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 15 ต่อปี หากเก็บอัตราดอกเบี้ยเกิน ถือว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นโมฆะ จึงอยากให้ลูกหนี้ทราบว่าไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นขอให้อย่ากลัวที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ย
3. นายกิตติรัตน์ กล่าวต่อว่า ทราบว่าการทวงหนี้บางครั้งก็ไม่ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่โปรดไว้ใจเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลท่าน หากท่านกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากำหนด หรือหนี้นอกระบบ ขอให้หยุดจ่ายดอกเบี้ยจนกว่าจะมีการไกล่เกลี่ย เพราะกฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นเงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะทั้งสิ้น ที่ท่านจ่ายไปหลายเดือนแล้วในอัตราดอกเบี้ยใดก็ตาม หากคำนวณแล้ว อาจพบว่าจ่ายคืนไปมากกว่าปริมาณเงินต้นก็อาจจะถือว่าท่านจ่ายคืนเงินต้นแล้ว แต่ในแง่การพึ่งพาอาศัยกัน ในวันที่เรายากลำบาก เราไปขอกู้จากเจ้าหนี้เหล่านี้โดยที่เขาอาจทราบหรือไม่ทราบข้อกฎหมาย ดังนั้นจึงอาจต้องรับฟังเขาด้วย โดยไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกัน หากไกล่เกลี่ยไม่ได้ จะฝ่ายใดก็แล้วแต่ ขอให้มาขึ้นทะเบียนที่นี่ แล้วจะได้รับการดูแล เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมให้ความเข้าใจกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
.
4. สำหรับท่านที่นอกจากมีหนี้นอกระบบ ยังมีหนี้ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต การเช่าซื้อรถยนต์ การผ่อนบ้าน คณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นกำลังทำงานอย่างจริงจังให้หนี้ทุกส่วนได้รับการดูแล โดยขอให้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับศักยภาพของลูกหนี้ที่จะชำระ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ข้าราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ กำลังพิจารณาอยู่ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาและยืดงวดชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถของท่าน ในส่วนการเช่าซื้อที่ท่านขาดส่ง และกังวลว่าจะโดนยึดรถจนต้องหาเงินกู้นอกระบบ ขณะนี้รัฐบาลกำลังทำโครงการสินเชื่อธุรกิจรถยนต์ โดยจะขอให้ไม่รีบฟ้องและนำยอดเงินต้นที่มีอยู่ไปตั้งเป็นยอดเงินต้นใหม่ เพื่อผ่อนชำระตามความสามารถของลูกหนี้
5. “ในส่วนหนี้นอกระบบ ขอท่านตระหนักในหน้าที่ว่า เป็นหนี้มีหน้าที่ต้องใช้เงินต้น แต่ท่านไม่มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราที่กำหนด และหากขณะนี้ ฝั่งเจ้าหนี้ยังไม่มาไกล่เกลี่ยกับท่าน ขอให้หยุดจ่ายดอกเบี้ยได้เลย ถ้ามีสัญญาณอะไร ขอให้ท่านพึ่งราชการที่จะดูแลท่านด้วย ถ้ามีเจ้าหนี้ในที่นี้และท่านพร้อมที่จะไกล่เกลี่ย เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ขอให้ได้รับเงินต้นคืน แต่ลูกหนี้ไม่พร้อมที่จะให้คืน ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยให้ความคุ้มครองกับเจ้าหนี้ด้วย” ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ
.
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี
Facebook Comments

Related post