Digiqole ad

กำหนดการสวดพระอภิธรรม “นางอนงค์ เยื่อสุวรรณ” มารดา “อัฑฒ์อภิพล ไทยสุวรรณ” ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

 กำหนดการสวดพระอภิธรรม “นางอนงค์ เยื่อสุวรรณ” มารดา “อัฑฒ์อภิพล ไทยสุวรรณ” ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
Social sharing
Digiqole ad

กำหนดการ สวดพระอภิธรรม
นางอนงค์ เยื่อสุวรรณ มารดา อัฑฒ์อภิพล ไทยสุวรรณ (เจ้าของเพจ “หลงลักษณ์”)  ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในวัย 78 ปี
ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ศาลา 8

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
รดน้ำศพ 16.00 น.
สวดพระอภิธรรม 18.30 น.

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
สวดพระอภิธรรม 18.30 น.

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
สวดพระอภิธรรม 18.30 น.

วันอาทติย์ที่26 กุมภาพันธ์ 2566
เทศน์ 10.00 น.
ฉันท์เพล 10.30 น.
ประชุมเพลิง 16.00 น.

Facebook Comments

Related post