Digiqole ad

กาแฟเขาช่อง มุ่งสร้างสรรค์สังคมไร้ขยะ

 กาแฟเขาช่อง มุ่งสร้างสรรค์สังคมไร้ขยะ
Social sharing
Digiqole ad

 กาแฟเขาช่อง ผู้จัดแคมเปญ ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง แคมเปญดีๆ ที่ผู้จัดมุ่งหวังให้เป็นแรงกระตุ้น ปลุกกระแสให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลดขยะพลาสติกให้กับประเทศ รวมถึงนำขยะพลาสติกไปสร้างมูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ กรรมการผู้จัดการ แห่งกาแฟเขาช่อง ที่มีความมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดแคมเปญท้าไม่ทิ้งฯ มาแล้ว กว่า 3 ซีซั่น จัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนกราวด์ พร้อมดึงกลุ่มศิลปิน ไอดอล ในประเทศไทยมาร่วมแชร์ไอเดียรักษ์โลกด้วย โดยคาดหวังให้กลุ่มศิลปินเป็นอีกกระบอกเสียงที่จะกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจปัญหาขยะพลาสติก และเป็นไอเดียการนำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำหรือสร้างสรรค์แปรรูปมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะสะสมเป็นมลพิษระยะยาวในชุมชนของตนเอง รวมถึงจัดกิจกรรมด้านการตลาด ที่เปิดให้ประชาชนส่งบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่อง มาร่วมสร้างถนนเขาช่องกรีนโรด มอบให้อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์อีกด้วย

ในแคมเปญ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง ซีซั่น 1 จัดขึ้นในปี 2563 เราได้นำบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกจากทั่วประเทศ ที่ประชาชนส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ไป UPCYCLING เป็นพื้นที่กิจกรรมและถนนเขาช่องกรีนโรด มอบให้อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ พื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร ใช้ขยะพลาสติกรวม 10,270 กิโลกรัม

ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง ซีซั่น 2 จัดขึ้นในปี 2564 สร้างลานกิจกรรมและถนนเขาช่องกรีนโรด มอบให้อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่กว่า 9,280 ตารางเมตร ใช้ขยะพลาสติก รวม 11,872 กิโลกรัม

ใน “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง ซีซั่น 3” จัดขึ้นในปี 2565 เราสร้างลานกิจกรรมและถนนเขาช่องกรีนโรด มอบให้อุทยานแห่งชาติภูลังกา บริเวณถ้ำนาคี ถ้ำนาคา และพระธาตุภูลังกา พื้นที่รวม 8,302 ตารางเมตร ใช้ขยะพลาสติก 9,277 กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ซึ่งคาดว่าถนนเขาช่องกรีนโรดและลานกิจกรรมของเราจะแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบถนนให้กับกรมอุทยาน ภายในเดือนมีนาคม 2566

ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ เปิดเผยว่า กาแฟเขาช่อง เรายึดมั่นในนโยบายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและตระหนักดีถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เราจึงเน้นให้ทุกๆ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าได้อย่างสูงสุด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของเราที่ส่งออกไปสู่ผู้บริโภคแล้ว เราก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีก และในแคมเปญ ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง ที่เราผลักดันให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี เกิดความสำเร็จได้ด้วยแรงสนับสนุนจากผู้บริโภคและพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยกันเผยแพร่เจตนารมณ์ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ และขอขอบคุณจากใจ

Facebook Comments

Related post