Digiqole ad

การสู้เพื่อประชาธิปไตย

 การสู้เพื่อประชาธิปไตย

สถาบันพระปกเกล้า

Advertisement
ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 พบว่า

ประชาชนในสัดส่วนร้อยละ 77.5 มีความต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560

มีเพียงแค่ร้อยละ 22.5 บอกว่าไม่ต้องการแก้ไข

ขณะที่ไม่น่าเชื่อว่าบางส่วนให้เหตุผลว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง และไม่รู้จัก ว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ

ยังดีที่ กลุ่มประชาชนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีความเข้าใจมากพอ จึงเห็นด้วยกับการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. และเห็นด้วยกับการลงประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.2 บอกว่าจะไปออกเสียงประชามติแน่นอน มีแค่ร้อยละ 6.8 ตอบว่า ไม่ไป

นี่คือภาพสะท้อนทางการเมืองที่ไม่เพียงแต่สถาบันพระปกเกล้าควรที่จะต้องนำไปวิเคราะห์และศึกษาต่อ บรรดาพรรคการเมือง นักการเมืองที่แท้จริงทั้งหลายก็ต้องมองในประเด็นความรู้ความเข้าใจที่พอเพียงของประชาชนด้วยเช่นกัน

ไม่เช่นนั้นก็จะมีคนอาศัยจุดอ่อนนี้ ในการครองอำนาจทางการเมืองไปเรื่อยๆ

นี่คือความเป็นจริงที่เจ็บปวดและน่าห่วงสำหรับสังคมไทย

ไม่แปลกที่เมื่อกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งพากันออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง จะกลายเป็นประเด็นการเมืองจากคนบางกลุ่ม และกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกกระทำจากผู้ถืออำนาจทางการเมือง

ภาพการต่อสู้กับอำนาจการเมืองในรูปแบบที่ไร้ซึ่งประสบการณ์ จนทำให้ถูกดำเนินคดี ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับการประกันตัว แม้จะยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้และเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง พยายามร่วมต่อสู้เรียกร้องหาความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งมีการออกมาขอร้องว่าแนวทางการประท้วงด้วยการอดอาหารของ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ และ รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เป็นวิธีการต่อสู้แบบอหิงสา ที่ไม่เหมาะสมกับยุคอำนาจเผด็จการ

ศิลปิน พระสงฆ์ นักเคลื่อนไหว นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย พยายามที่จะโน้มน้าวว่า วิธีการดังกล่าวอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่น่าสลดใจ โดยเฉพาะกับครอบครัว กับผู้ที่เป็นแม่

แน่นอนว่า การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริง ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากยังคงไม่มีอำนาจประชาชนในการยับยั้งการทำปฏิวัติรัฐประหารได้อย่างแท้จริง และทุกครั้งในการทำรัฐประหาร สิ่งที่ถูกฉีกทำลายก็คือความเป็นประชาธิปไตยนั่นเอง

ดังนั้นการต่อสู้ยังมีอีกยาวไกล จึงคิดว่าทั้ง เพนกวิน และ รุ้ง ควรคิดทบทวนให้รอบคอบ

บนการต่อสู้ จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้โดดเดี่ยว เงียบงันอย่างที่เข้าใจ

ภูวนารถ ณ สงขลา

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/93iXE

Related post