Digiqole ad

การลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย กับ มทร.รัตนโกสินทร์

 การลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย กับ มทร.รัตนโกสินทร์
Social sharing
Digiqole ad

จักรพงษ์ จักราจุทาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ Project Runway Thailand ณ ห้องออดิทอเรื่ยม ชั้น 4 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.11 น.

 

 

Facebook Comments

Related post