Digiqole ad

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2566 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 11 – 15 ตุลาคม 2566 ณ เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก

 การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2566 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 11 – 15 ตุลาคม 2566 ณ เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก
Social sharing
Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (การประชุมประจำปีฯ) ปี 2566 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนและกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอาเซียนและหารือถึงความร่วมมือและบทบาทของ IMF ในการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศในภูมิภาคอาเซียน

2. การประชุมร่วมของผู้ว่าการประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank-International Monetary Fund Southeast Asia Voting Group: SEA Group) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสมาชิก SEA Group 11 ประเทศและผู้ว่าการธนาคารกลางของสมาชิก SEA Group 13 ประเทศ เพื่อรับฟังรายงานสถานะและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ผลการดำเนินงานและนโยบายที่สำคัญของ SEA Group ในธนาคารโลกและ IMF

3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 108 (108th Development Committee Meeting) เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลกของประเทศสมาชิกและกลุ่มประเทศสมาชิกของ 25 กลุ่มออกเสียงที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก 189 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวนโยบายการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด โดยครั้งนี้ผู้ว่าการของไทยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทน SEA Group เข้าร่วมการประชุม และกล่าวสุนทรพจน์

4. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดลงนามในบันทึกความเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 เพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีฯ ของประเทศไทยในปี 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมลงนาม ได้แก่ นาย Ajay Banga (อาเจ บังกา) ประธานธนาคารโลก นาง Kristalina Georgieva (คริสตาลิน่า จอเจียร์วา) กรรมการจัดการกองทุน IMF และนางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการประชุมประจำปีฯ มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments

Related post