Digiqole ad

การประกวด “Miss Queen & Mister Gay Deaf Thailand 2024 & Deaf Model Thailand 2024” เวทีของคนหูหนวก LGBTQ++

 การประกวด “Miss Queen & Mister Gay Deaf Thailand 2024 & Deaf Model Thailand 2024” เวทีของคนหูหนวก LGBTQ++
Social sharing

Digiqole ad

“นับดาว องค์อภิชาติ” ผู้บริหารบริษัท เอฟเอ็นดี นับดาว จำกัด และ ผู้อำนวยการกองประกวด MMDT Deaf Thailand ผู้ถือลิขสิทธิ Mister Deaf Gay ร่วมองค์กร Deaf Model Thailand เพื่อจัดการประกวด Miss Queen & Mister Gay Deaf Thailand 2024 & Deaf Model Thailand 2024 โดยปีนี้เป้าหมาย EXPRESS YOURELF “เดินตามความฝัน มุ่งมั่น และเป็นตัวของตัวเอง“ ซึ่งเป็นเวทีส่งเสริม การเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางเพศหูหนวก ประเทศไทย ได้แสดงศักยภาพทางด้านความคิดและการแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดเวทีระดับโลก เพื่อค้นหาคนที่มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมทั้งรูปร่าง หน้าตา ความรู้ ไหวพริบ ปฎิภาณ มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย พร้อมที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่เท่าเทียม และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเวทีคนหูหนวกระดับโลก

ทางกองประกวดฯ ได้ร่วม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย “RSAT- Rainbow Sky Association of Thailand” เข้าพบ คุณกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับการสนับสนุนจาก กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทางด้านความรู้ อบรมประเด็น “การยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศ” ในวันที่ 7 – 9 มิถุนายนนี้

และ อย่าลืมติดตามกิจกรรมของผู้เข้าประกวดฯ เข้าร่วมขบวน Pride ในเดือนมิถุนายนนี้ และการประกวดรอบชิงมงกุฎ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เพื่อหาตัวแทนไปประกวดเวทีคนหูหนวกระดับโลก Miss Queen & Mister Gay Deaf Universe 2025

สามารถติดตามรายละเอียด Facebook : Miss Queen & Mister Gay Deaf Thailand

Facebook Comments


Social sharing

Related post