Digiqole ad

การทำผลสำรวจคำถามเดียว

 การทำผลสำรวจคำถามเดียว

จากการทำผลสำรวจของแต่ละค่ายทุกๆ ครั้ง ผลสำรวจของ กทม.มักจะมีการเบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อนอย่างสูงด้วยอายุ และพฤติกรรม  รวมกับคนกทม.ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสพติดข่าวและอัพเดพข่าว ได้เร็วกว่า  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยืนยันผลการสำรวจครั้งที่ 1 และทดสอบสมมุติฐานคาดการณ์การเลือกตั้งว่า ผู้สมัครคนไหนน่าสนใจ

ในช่วงนี้ ทาง อปท.นิวส์โพล จึงได้ทำการสำรวจโดยใช้คำถามเดียว ในหัวข้อ หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกใครเป็น “ผู้ว่าฯ กทม.” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565  มีผลดังนี้

อันดับ1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  มีคะแนนนำร้อยละ 28

อันดับ2. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ได้คะแนนร้อยละ 20

อันดับ3. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้คะแนนร้อยละ 14

อันดับ4. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้คะแนนร้อยละ 11

Advertisement
Facebook Comments

Related post