Digiqole ad

การขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ เริ่มบังคับใช้เมื่อใด?

 การขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ เริ่มบังคับใช้เมื่อใด?
Social sharing
Digiqole ad
Q&A คลายข้อข้องใจ
Q: การขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ เริ่มบังคับใช้เมื่อใด?
A: เริ่มบังคับใช้วันอังคารที่ 3 ส.ค. 64 เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยจะมีการพิจารณาทบทวนผ่อนปรนหรือยืดระยะเวลาการล็อกดาวน์อีกครั้งในวันที่ 18 ส.ค. 64
Facebook Comments

Related post