Digiqole ad

“กัลฟ์” สนับสนุนกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง แก่รพ.ตำรวจ

 “กัลฟ์” สนับสนุนกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง แก่รพ.ตำรวจ
Social sharing

Digiqole ad

“กัลฟ์” สนับสนุนกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัด แก่รพ.ตำรวจ

…โรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 ล้านบาท ในการจัดซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังชนิดผ่าตัดแผลเล็ก…

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) สนับสนุนกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็กแก่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกระดูกสันหลังและระบบประสาท โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดแผลเล็ก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดเวลาการพักฟื้นที่โรงพยาบาล และลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียง ตอกย้ำพันธกิจของ GULF ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ตาม 3 แกนหลัก คือ สาธารณสุข การศึกษา และสิ่งแวดล้อม มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมมอบกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก ให้กับโรงพยาบาลตำรวจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการส่งเสริมความพร้อมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานของโรงพยาบาลในการดูแลข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่เจ็บป่วย โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการ การผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะทำให้กลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้มีสุขภาพกายแข็งแรง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลต่อไป

พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 ล้านบาท ในการจัดซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังชนิดผ่าตัดแผลเล็ก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขอขอบคุณที่เห็นความจำเป็นของเครื่องมือแพทย์และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์สนับสนุนงบประมาณทางด้านการแพทย์ให้กับ รพ.ตำรวจมาตลอด โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ผ่านการมอบเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ การสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระบบไฟฟ้าความเร็วสูง และการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ ซึ่งการสนับสนุนนี้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งข้าราชการตำรวจและคนไทยทั่วไป มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังมากขึ้น จากทั้งอายุที่มากขึ้น และไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะคนวัยทำงาน ที่มักเป็นออฟฟิศซินโดรม มีปัญหาข้อต่อและหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม บางคนปวดมากจนเรื้อรัง ไม่สามารถเดินได้ ถ้าอาการหนัก แพทย์จะให้รักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างการผ่าตัดส่องกล้องเข้ามา ทำให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำผ่านกล้องที่มีเลนส์กำลังขยายสูง ทำให้สามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆ ระหว่างทำการผ่าตัดได้ชัดเจนมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่ ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างเคียง โดยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยจะใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยลง ลดผลข้างเคียง อาการแทรกซ้อนต่าง ๆ และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมาทาง GULF มีความมุ่งมั่นตอบแทนสังคมด้านสาธารณสุข การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยด้านสาธารณสุขนั้น GULF เน้นสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระยะยาว เช่น การร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์ไตเทียม พร้อมเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูงให้กับรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับผู้ป่วย อย่างการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาส ร่วมกับทันตะ จุฬาฯ รวมไปถึงดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต มอบทุนการศึกษาให้ผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles ปีที่ 4 ที่ออกหน่วยทำฟันฟรีให้กับคนในชุมชนต่าง ๆ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และทำให้คนเข้าไทยเข้าถึงการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพ

Facebook Comments


Social sharing

Related post