Digiqole ad

กัดกันเละ? “กัญชาเสรี”ภูมิใจไทย “สุรา” ก้าวไกล

 กัดกันเละ? “กัญชาเสรี”ภูมิใจไทย “สุรา” ก้าวไกล
Social sharing
Digiqole ad

ภายใต้ยุคสมัย รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชัดเจนถึงการใช้กลเกมการเมืองนำหน้า ตามมาด้วยผลประโยชน์ทางการเมือง
และตำแหน่งทางการเมือง ที่ใช้ในการผูกขาดเก้าอี้นายกตั้งแต่หลังเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 ก็ชัดเจนแล้วว่าการตระบัดสัตย์
ที่เกิดขึ้นกับบางพรรคการเมืองนั้น

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post