Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ และ จ.ส.อ.อัฐชรัตน์ มณีน้อย ครูฝึก/วิทยากร อพป.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/ ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ฯและกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

Facebook Comments

Related post