Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพลังบวร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพลังบวร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Social sharing
Digiqole ad

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารเเห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวช วนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี,พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จ.ส.อ.อัฐรัตน์ มณีน้อย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าว กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เจ้าหน้าที่ ชรต.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังบวร สร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ซึ่งมี นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมกับ นายณรงค์ คนคล่อง นายกเทศมนตรี ตำบลหัวสะพาน เป็นผู้จัดทำโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารเเห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส/คนยากจน ในพื้นที่ ณ วัดเขมาภิรัติการาม ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ. เพชรบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานและมีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการหลายหน่วยงานพร้อมประชาชนเข้าร่วม หลังจบกิจกรรม เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายกเทศมนตรีและเหล่ากาชาดได้เดินทางไปมอบสิ่งของพร้อมถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เป็นลำดับต่อไป

 

Facebook Comments

Related post