Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินให้ชุดทีมช่าง มทบ.15 เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่พัก ต่อเติมอาคาร ห้องน้ำให้ร.ร.แก่งกระจานวิทยา

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินให้ชุดทีมช่าง มทบ.15 เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่พัก ต่อเติมอาคาร ห้องน้ำให้ร.ร.แก่งกระจานวิทยา
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 4 ก.ค.67 เวลา 10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรรณวุฒิ แตงอวบ กรรมการที่ปรึกษากอ.รมน.ภาค 1 ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการข่าวฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ชุดทีมช่างจาก มทบ.15 ที่เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่พักต่อเติมอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องน้ำ และห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ให้แก่นักเรียนกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ บ้านโป่งลึกบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นนักเรียนประจำ พักนอนฝั่งนักเรียนหญิง ระดับการศึกษา ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 25 คน

ทั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุนจาก จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล รองประธานกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร และ สส.จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 จำนวน 10,000 บาท นายวรรณวุฒิ แตงอวบ กรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 5,000 บาท และกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาทให้แก่ นายสุเทพ ทองศรีไพล ผู้อำนวยการ ร.ร.แก่งกระจานวิทยา ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยผู้อำนวยการ ร.ร.แก่งกระจานวิทยา ได้เป็นผู้แทนมอบเงินดังกล่าว ให้กับชุดทีมช่างจาก มทบ. 15 เพื่อไว้ใช้จ่ายทางธุรการค่าน้ำมันยานพาหนะค่าอาหาร ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post