Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น.ณ วัดนาพรม ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี มอบหมายให้ น.อ.หญิง อโณทัย พลวารินทร์ หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าวฯ,ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ, จ.ส.อ.วิรัตน์ นิ่มละออง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ,จ.ส.อ.ชาติ มามาก เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ, พ.จ.ต.หญิง ปทุมวิลัย ไมตรีจิตต์ เจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกฯ ร่วมกับ นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี /เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จ. เพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน จ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพลังบวร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยกำหนดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสคนยากจนในพื้นที่ โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ.เพชรบุรี/ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post