Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ เทศบาลต.หาดเจ้าสำราญ พร้อม สภ.หาดเจ้าสำราญและหลายภาคส่วนร่วมปรับปรุงที่พักและมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุพิการยากไร้

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ เทศบาลต.หาดเจ้าสำราญ พร้อม สภ.หาดเจ้าสำราญและหลายภาคส่วนร่วมปรับปรุงที่พักและมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุพิการยากไร้
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชเอกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี นายวรรณวุฒิ แตงอวบ กรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 1 พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม เจ้าหน้าที่ ชรต.กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี จ.ส.อ.อัฐชรัตน์ มณีน้อย เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เจ้าหน้าที่ ชรต.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ นายธวัช อิทธิวุฒิ ปลัดเทศบาล นายวินัย บุญเรือง นายอำนวย นิลเถื่อน สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวภาวิณีย์ ทองกลับ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสายธาร ทวีเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางวรรณา วงษ์ดำเนิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสุภมาส มั่นจันทึกนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายพิทักษ์ มั่นจันทึก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นายวรวิทย์ ละคนจันทร์ นักวิชาการศึกษา นางสาวอุไร นิลงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวพรศิริ จันทร์เพชร นักตรวจสอบภายใน นางสาวมนัสนันท์ เหลี่ยมจุ้ย นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวสุมาลี สีหะคลัง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวมนัสนันท์ เหลี่ยมจุ้ย นักวิชาการสาธารณสุข นางธีรญา สุขารมย์ นักทรัพยากรบุคคล นางขนิษฐา ศิริราช นักบริหารงานทั่วไป นักศึกษาฝึกงานเทศบาลหาดเจ้าสำราญ ตำรวจ สภ.หาดเจ้าสำราญลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง 1 รายคือ นางสาวสะอาง ใหม่แท้ อายุ 59 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 5 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้พักอาศัยร่วมกันหลายคน รวมทั้งมีหลานยังเป็นนักเรียนอีก3คนครอบครัวรายได้น้อย

ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ น้ำดื่ม จากมูลนิธิพระราหู และถุงยังชีพตักบาตรหาดจอมพล ครั้งที่ 14 เพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ร.ท.อำนาจ มีศรี หัวหน้าสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก หาดเจ้าสำราญ นายปรัชญา มูลละหัตร์ เจ้าหน้าที่ และกำลังพลทหาร 4 นาย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่พักอาศัยผู้ยากไร้ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ต่อไป

 

Facebook Comments

Related post