Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรีและเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีพร้อมหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของยังชีพกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรีและเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีพร้อมหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของยังชีพกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี มอบหมายให้ ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ จ.ส.อ.ชาติ มามาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว ส.อ.วีระนนท์ เพิ่มศิริธนยศ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกองโท สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี/เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จ.เพชรบุรี,พัฒนาชุมชน, เหล่ากาชาดจ.เพชรบุรี, นายกเทศมนตรี, นายกอบต.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองขนาน,ต.นาพันสามและต.บางจาน ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค, ถุงยังชีพ,น้ำดื่ม ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

Facebook Comments


Social sharing

Related post