Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อพร้อมทุกภาคส่วนระดมความช่วยเหลือผู้ยากไร้บ้านชำรุดทรุดโทรม

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อพร้อมทุกภาคส่วนระดมความช่วยเหลือผู้ยากไร้บ้านชำรุดทรุดโทรม
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ.15/รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากพล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 ร่วมกับ นายวรรณวุฒิ แตงอวบ คณะกรรมการอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จ.ส.อ.กิตติพงษ์ โสมนัส จนท. วิทยากรครูฝึกฯ นางสาวดนยา แย้มภู่ ผอ.สกร.จังหวัดเพชรบุรี /จนท.กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายสอย ปานแก้ว นายกอบต. บ้านหม้อ นางสุภาภร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ นายธนกฤต สายสินธ์ กำนัน ต.บ้านหม้อ นายพนธกร ชุ่มจิตต์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านหม้อ นางสาวบุษรินทร์ หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นายสนธยา ราโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และนางสาว ชลาลัย ราโรจน์ แพทย์ประจำตำบล

สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลบ้านหม้อ ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 6 ราย และ มี 1 ราย มีการร้องขอวัสดุอุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง (หลังคาสังกะสี) เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมรั่วเกือบจะทุกแผ่นเมื่อมีฝนตกได้แก่ นางจุฑามาศ ศิริพัฒน์ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 469 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว) จากการร้องขอดังกล่าว กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ได้ประสานผู้มีจิตศรัทธาและมีผู้ใหญ่ใจบุญร่วมบริจาคสังกะสี ตะปู อาหาร และน้ำดื่ม แก่ชุดทีมช่างจาก มทบ.15 รายชื่อ ดังนี้

1.นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี
2.นายวรรณวุฒิ แตงอวบ คณะกรรมการอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี
3.นางสาวดนยา แย้มภู่ ผอ.สกร.อ.เมืองจังหวัดเพชรบุรี /จนท.กอ.รมน.ฯ 4.นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หน.สนง. จ.เพชรบุรี/จนท.กอ.รมน.ฯ
5.นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกสมาคมพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย
6.นายสอย ปานแก้ว นายกอบต.บ้านหม้อ
7.พ.อ.อัครชัย ทองแดง จนท.กอ.รมน.ฯ 8.นางสาวเบญญภา จิรานิชกุล ผช.ผญบ.ม.5
9.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี
10.มทบ.15 สนับสนุนชุดช่างจิตอาสาฯ 11.พ.ท.สุรเดช ปานช้าง นยย.มทบ.15/จนท.กอ.รมน.ฯ
12.จ.ส.อ.รัตน บุญใหญ่ จนท.กอ.รมน.ฯ

ในการนี้ทางคณะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจ การซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสังกะสีโดยชุดช่างจิตอาสา มทบ.15 จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายใน 2 วันสร้างความดีใจแก่ผู้ยากไร้และ กอ.รมน.จ. เพชรบุรี จะติดตามช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post