Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ผนึกพลัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีและร.ร.ป่าเด็งวิทยา นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้ไหม้บ้านทั้งหลัง

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ผนึกพลัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีและร.ร.ป่าเด็งวิทยา นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้ไหม้บ้านทั้งหลัง
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด เพชรบุรี ร่วมกับ นางสาวศิริญา เดชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา นางรัชจิกร จิตต์วัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี ผู้แทน นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีและกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เด็กหญิงประภาพร จันทร์อุปถัมภ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 พักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านหมดทั้งหลัง รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้ถูกไฟไหม้เสียหาย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนดังกล่าวมีสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งหมด 6 คน ได้แก่
1.นายกมลเทพ ธนขวัญเพชร (บิดา)

2.นางสาวอรอนงค์ จันทร์อุปถัมภ์ (มารดา)

3.นายสุรพล จันทร์อุปถัมภ์ (พี่ชาย)

4.เด็กหญิงประภาพร จันทร์อุปถัมภ์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

รวมทั้งมีน้องสาวจำนวน 2 คน ได้แก่
1.เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทร์อุปถัมภ์ กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2
2.เด็กหญิงมนฤดี จันทร์อุปถัมภ์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาปาเกอะญอ

จากนั้นได้มอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู” เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพต่อไป ผู้ใจบุญที่มีความประสงค์จะให้การช่วยเหลือในการสร้างบ้านสิ่งของเครื่องใช้หรือทุนการศึกษาติดต่อได้โดยตรงที่โรงเรียนป่าเด็ง

 

Facebook Comments

Related post