Digiqole ad

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

 กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.อ.ณัฐพงศ์ กฤติธำรง หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 2566 โดยมี น.ส.ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับ สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเสนและป้องกันไฟป้า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกแร้ง ท้องที่บ้านโนนเรือง ม.18 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

Facebook Comments

Related post