Digiqole ad

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สคบ. ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมตรวจสอบฉลากและการติดป้ายแสดงราคาสินค้า ประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำและเสื้อลายดอก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

 กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สคบ. ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมตรวจสอบฉลากและการติดป้ายแสดงราคาสินค้า ประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำและเสื้อลายดอก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.พ อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น

 

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากและการติดป้ายแสดงราคาสินค้า ประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำและเสื้อลายดอก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้

(1) ร้านไทยประเสริฐ
(2) ร้านปิงพาณิชย์
(3) ร้านขอนแก่นไหมไทย
(4) ร้าน D.I.Y. สาขา Lotus ขอนแก่น
(5) ห้างสรรพสินค้า Lotus ขอนแก่น1

ผลการตรวจสอบ พบว่า ไม่พบผู้ประกอบธุรกิจรายใดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำ อันเป็นสินค้าที่ห้ามจำหน่าย ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการป้องปราม ตรวจตราให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้ประกอบธุรกิจฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงดังกล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post