Digiqole ad

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับจัดหางานจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เยื่ยม และให้กำลัง ใจญาติแรงงานไทยที่ ไปทำงาน ที่รัฐอิสราเอล ประสบปัญหา ตกอยู่ในภาวะสงคราม !!

 กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับจัดหางานจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เยื่ยม และให้กำลัง ใจญาติแรงงานไทยที่ ไปทำงาน ที่รัฐอิสราเอล ประสบปัญหา ตกอยู่ในภาวะสงคราม !!
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ท สมรถ คำสิงห์, นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ,นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้รับข้อสั่งการจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้มาเยี่ยมและให้กำลังใจญาติแรงงานไทยทำงานที่รัฐอิสราเอลและประสบปัญหาตกอยู่ในภาวะสงคราม

โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปพบกับนางบุญญาริน ศรีจันทร์ มารดาของนางสาวณัฐฐาวรี มูลกัน อายุ 35 ปี ณ บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สถานะถูกควบคุมตัว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ AB33524219 เดินทางไปทำงานอิสราเอลโดยวิธีกรมการจัดหางานจัดส่ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กับนายจ้าง S.G.I.GIDUL ถือบัตรสมาชิกกองทุนเลขที่ E10/00044/29052562

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แสดงความห่วงใย พร้อมให้กำลังใจทางครอบครัวผู้ประสบเหตุ ตลอดจนให้ความเชื่อมั่นกับทางครอบครัว ว่าทางการไทยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงได้แจ้งสิทธิประโยชน์ของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

Facebook Comments

Related post