Digiqole ad

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น จัดโครงการศาสตร์พระราชา จากชุมชน สู่โรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน ณ รร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย จ.ขอนแก่น

 กอ.รมน.จ.ขอนแก่น จัดโครงการศาสตร์พระราชา จากชุมชน สู่โรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน ณ รร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย จ.ขอนแก่น
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 เวลา 09.00 น.-12.00 น.ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.)มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินโครงการ ศาสตร์พระราชา จากชุมชน สู่โรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียน บ้านหนองไฮขามเปี้ย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

โดยทาง กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นได้ส่งมอบอุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ได้มอบ พันธุ์ปลาดุก ก้อนพันธุ์เห็ด ไก่ไข่ อาหารปลาดุก/ไก่ พันธุ์ผัก และ ปุ๋ย ให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ได้รับอาหาร ที่ถูก สุขลักษณะ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียน ดำเนินชีวิต ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยมี ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมในการรับมอบ ในครั้งนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post