Digiqole ad

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

 กอ.รมน.จ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายพันเทพธ์ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการชี้แจงนโยบายของ กอ.รมน.และแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติและสามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติและปรับปรุงแผนงานต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post