Digiqole ad

กอ.รมน.ขอนแก่น มอบเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ขอนแก่น

 กอ.รมน.ขอนแก่น มอบเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ขอนแก่น

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น) จัดพิธีมอบเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน ณ ห้องรับรองผูกขวัญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีพันเอกสมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) เป็นประธานในพิธี

Advertisement

โดยมีเกษตรอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ เป็นผู้แทนเกษตรกรที่รับเมล็ดพันธุ์พืช ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดเกล้าพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พระราชทานไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 199 คน (ตำบลละ 1 คน) นำไปเพาะปลูก จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ ขยายเมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชนในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถดำรงชีพด้วยตนเองตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/Jb1wd

Related post