Digiqole ad

กอ.รมน.ขอนแก่น จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.)

 กอ.รมน.ขอนแก่น จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.)
Social sharing
Digiqole ad

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) ระหว่าง พล.ต.สมบูรณ์  ณ หนองคาย(ท่านเก่า) และ พ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) (ท่านใหม่)

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น(ท.) ระหว่าง พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย(ท่านเก่า) และ พ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) (ท่านใหม่) ณ สนง.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)ได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.)โดยมี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ พล.ต.สมบูรณ์  ณ หนองคาย ได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นทุกนาย ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กอ.รมน.ด้วยดีตลอดมา และ พ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น (ท.)ได้รับมอบการบังคับบัญชา พร้อมทั้งจะสานต่อภารกิจ และปกครองบังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรมให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจของ กอ.รมน.อาทิ การช่วยเหลือประชาชน การบูรณาการกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ของ กอ.รมน.”มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี”

 

Facebook Comments

Related post