Digiqole ad

“กอช. ส่งเสริมการออมให้นักเรียน อายุ 15 ปี ขึ้นไป และพลทหารกองประจำการในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 “กอช. ส่งเสริมการออมให้นักเรียน อายุ 15 ปี ขึ้นไป และพลทหารกองประจำการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและการลงทุน ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกองทุนการออมแห่งชาติ

โดย นางสาวจันทร์จิรา ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการวางแผนทางการเงิน ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการจัดสรรเงินให้เกิดผลตอบแทนที่ดี รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. โดยผู้ที่มีสิทธิเพียงมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ออมได้จนถึงอายุ 60 ปี ด้วยการออมเริ่มขั้นต่ำ 50 บาท/ครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี โดยผู้เข้าร่วมกว่า 560 คน อาทิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และครู นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กอช. ได้ที่ไลน์ กอช. “@nsf.th” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันเดียวกัน กอช. เข้าพบ พลตรี อนุสรณ์ โออุไร แม่ทัพภาคที่4 และคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารกองทัพภาคที่ 4 หารือแนวทางในการขับเคลื่อนส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อให้จัดสรรเงินของตนเองให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด รวมถึงให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการกองทุนบำเหน็จบำนาญจากรัฐ ได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ นอกจากนี้ส่งเสริมให้ครอบครัวข้าราชการทหารได้สร้างความมั่นคงให้บุตรตั้งแต่วัยเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยการออมกับ กอช. หรือญาติ พี่ น้อง ที่มีอายุไม่เกิน 60ปี โดยต้องไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญจากรัฐ ได้มีการออมเงินกับ กอช.

เพื่อรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,800 บาท/ปี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กอช. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 180 นาย อาทิ กลุ่มหัวหน้ากอง นายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจำการ เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปถ่ายทอดให้กับพลทหารกองประจำการในกองทัพภาคที่ 4 หรือแนะนำต่อให้บุคคลในครอบครัวต่อไป ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments

Related post