Digiqole ad

กอช ร่วมกับ “ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ และดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ ส่งเสริมการออมเงินให้อาชีพอิสระ

 กอช ร่วมกับ “ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ และดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ ส่งเสริมการออมเงินให้อาชีพอิสระ
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการออมกับ กอช. ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยมี นายปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ
บริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด โดยมี นายธนา สัจจพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมให้ให้สมาชิก กอช. และผู้ที่มีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กอช. อย่างทั่วถึง

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า ภารกิจหลักในของกองทุนการออมการออมเงิน (กอช.) คือ การส่งเสริมการออมให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยสมาชิกออมเงินกับ กอช. ขั้นต่ำ 50 บาท/ครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ อายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสม, อายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสม และอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสม สูงสุดทุกช่วงอายุไม่เกิน 1,800 บาท/ปี ทั้งนี้การออมเงินกับ กอช. สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามจำนวนเงินออม สูงสุด 30,000 บาท/ปี อย่างไรก็ตาม การออมกับ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ
ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี ซึ่งในการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ดีพลัสทูเก็ตเตอร์ จำกัด ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้เข้าถึงผู้ที่สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. มากขึ้น รวมถึงสมาชิก จะได้รับของสมมนาคุณ หรือโปรโมชันต่าง ๆ ที่จะร่วมกับทั้ง 2 หน่วยงาน ดังกล่าวฯ มอบเป็นสิทธิพิเศษในการออมเงินสมาชิกต่อไป

นายปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการออมเงินให้ประชาชนคนไทย ได้มีเงินออมเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ กอช. อายุ 15 -60 ปี ซึ่งทางบริษัทฯ มีความห่วงใยสมาชิก กอช. ถึงความปลอดภัยในการขับขี่ให้ หรือการเดินทาง โดยบริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าประกันภัยสูงสุด 15% ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการสร้างรายได้ ให้กับสมาชิก กอช. ผ่านโครงการ Affiliate Program โดยการเปิดให้สมาชิก กอช. สามารถสมัครเป็นผู้แนะนำหรือเผยแพร่โฆษณา ให้กับลูกค้าหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งสมาชิกจะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 14% สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนแฮปปี้ พีเอ ฟอร์ ไชลด์ (Happy PA For Child) และ 8% สำหรับประกันรถยนต์ประเภท 2+ โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิก กอช. เข้าถึงความคุ้มครองจากประกันภัยได้ง่ายมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มความมั่นคงด้านการเงินให้กับครอบครัวสมาชิก กอช. ทั่วประเทศ

นายธนา สัจจพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคต โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาจจะขาดวินัยในการออมเงิน ซึ่งทางบริษัทฯ มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก กอช. เกิดการออมเงินอย่างต่อเนื่อง หรือผู้ที่มีสิทธิสมัคร ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ง่ายขึ้น โดยจะมอบส่วนลดสูงสุด 10% ในการซื้อสินค้าทุกชิ้นในร้านค้าโฟกัสสโตร์ในทุกสาขา รวมถึงสนันสนุนสินค้าในกลุ่มไอที อุปกรณ์เสริมไอที และสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนไทยเกิดการรักการออมและให้ความสำคัญในการออมในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ บริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้มีการส่งเสริมทักษะความรู้การบริหารจัดเงิน และการออมเงินเพื่อการเกษียณ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ กอช. ได้บริหารจัดการเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น เพื่อพอใช้จ่ายหลังอายุ 60 ปี และมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีต่อไป

Facebook Comments

Related post